Wat is HWSD?

Hoofwall Separation Disease (HWSD) is een erfelijke aandoening. Kort gezegd komt het erop neer dat de hoefwand, de buitenste laag van de hoef, onder bepaalde omstandigheden loslaat. De verbinding tussen de hoefwand en de rest van de hoef is door een genetische afwijking niet zo stabiel als in een gezonde hoef. Hele brokken, tot wel halverwege de hoef, kunnen losraken en afbreken. Dit kan uiteraard ernstige kreupelheid met zich meebrengen.

IMG_3224  aahwsd.jpg aabhwsd

Zieke pony’s hebben twee “foute” HWSD genen, die ze van beide ouders geërfd hebben. Wanneer een pony maar één HWSD gen heeft, noemen we zo’n pony een drager. Een drager heeft normale hoeven en vertoont geen enkel ziekteverschijnsel. Wanneer twee dragers samen een veulen krijgen, bestaat de kans dat ze beiden het HWSD gen doorgeven. Het veulen heeft dan twee exemplaren en is ziek. Meer over vererving vind je onder het kopje Genetica. Onder Voor Fokkers vind je alle info die je nodig hebt om te voorkomen dat je een ziek veulen fokt.

Vooralsnog is er geen geneesmiddel, en wanneer je pony deze akelige ziekte heeft, betekent dit dat je de moeilijke taak hebt om de voeten goed te houden. In veel gevallen worden dergelijke pony’s, soms al heel jong, ingeslapen. Eenvoudig omdat ze continu pijn hebben of zelfs niet meer op hun hoeven willen staan. Het lijkt erop of er verschillende gradaties van de ziekte bestaan: bij sommige veulens is het zodanig ernstig dat ze nog voor het afspenen worden geëuthanaseerd. Andere pony’s hebben veel minder ernstige symptomen en groeien uit tot volwassen pony’s waarbij de aandoening hanteerbaar is. Op deze site kun je veel info vinden over de verzorging van een HWSD pony. Al deze kennis komt van ervaringsdeskundigen, die hun bevindingen de afgelopen jaren via FaceBook en andere media hebben gedeeld.

Advertenties